Løgstør Kanalhavn, KLAPTILLADELSE

26-09-2017

Miljøstyrelsen har givet Vesthimmerland Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe op til 1.500 m³ oprensningsmateriale fra et område i Løgstør Kanalhavn på klappladsen K_156_10 sydvest for Løgstør Grunde.
Klagefristen udløber 24. oktober 2017.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.