Hvide Sande Nordhavn, KLAPTILLADELSE

25-09-2017

Miljøstyrelsen har givet Hvide Sande Nordhavn en 3-årig tilladelse til at klappe op til 45.000 m³ uddybningsmateriale fra et område i nordhavnen på klappladsen K_134_01 ud for Hvide Sande.
Klagefristen udløber 23. oktober 2017.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.