Hou Havn Klaptilladelse

28-09-2017

Miljøstyrelsen har tilladt klapning af 10.000 m3 oprensningsmaterialer fra Hou Havn på K_143_03 i Kattegat Nordøst for Hou. Klagefristen udløber den 26. oktober 2017

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.