Høring af ansøgning fra Frederikshavn Kommune om ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i et område beliggende på Skagen Rev.

04-09-2017
Råstoffer

Frederikshavn Kommune meddeles hermed om høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i et område beliggende på Skagen Rev.

Der søges om tilladelse til at indvinde 650.000. m3 over en 10-årig periode med tilladelse til at indvinde op til 130.000 m3 sand hvert andet år. 

Frederikshavn Kommune ansøger om tilladelse til råstofindvinding efter §20, stk. 2 nr. 3 i lov om råstoffer.

Ansøgning og miljøvurdering kan ses her

Høringsfristen er 30 dage fra offentliggørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.  Frist for bemærkninger udløber således d. 4. oktober 2017.

Bemærkninger bedes sendt til Miljøstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på