Hjort Sejlrende, KLAPTILLADELSE

14-09-2017

Miljøstyrelsen har givet Svendborg Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe 2.500 m³ oprensningsmateriale fra Hjortø Sejlrende til den nye havn på klappladsen K_091_02 Mads Jensens Grund
Klagefristen udløber 12. oktober 2017.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.