Auktion over område til råstofindvinding - Jyske Rev, Nordsøen

06-09-2017

Miljøstyrelsen afholder auktion over områder på havet med henblik på at give eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer. Næste auktion afholdes 4. oktober 2017.

Miljøstyrelsen annoncerede den 5. juli 2017 efter anmodning om afholdelse af auktion og modtog en anmodning om afholdelse af auktion. Miljøstyrelsen afholder derfor auktion med frist for indgivelse af bud den 4. oktober 2017. Området er beliggende i Nordsøen.

Se udbudsmaterialet her.

Denne annoncering blev udsendt den 6. september 2017. Men på grund af problemer med udsendelse den 6. september 2017 og ikke alle har modtaget mailen genudsendes mailen den 7. september 2017.