Hammel Fjernvarmeværk: Offentliggørelse af tilsynsrapport

29-09-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos HAMMEL FJERNVARME AMBA beliggende Irlandsvej 6, 8450 Hammel.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 16-08-2017 hos HAMMEL FJERNVARME AMBA beliggende Irlandsvej 6, 8450 Hammel.

- Læs tilsynsrapporten for HAMMEL FJERNVARME AMBA

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.