Tican Fresh Meat A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

28-09-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos TICAN FRESH MEAT A/S beliggende Strandvejen 6, 7700 Thisted.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 29. august 2017 hos TICAN FRESH MEAT A/S beliggende Strandvejen 6, 7700 Thisted.

- Læs tilsynsrapporten for TICAN FRESH MEAT A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.