Chromjordsdepot i Egedal kommune: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-09-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Chromjordsdeponiet i Egedal kommune beliggende Udlejrevej 27-29, 3650 Ølstykke.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 31-08-2017 på Chromjordsdeponiet i Egedal kommune beliggende Udlejrevej 27-29, 3650 Ølstykke.

- Læs tilsynsrapporten for Chromjordsdepot i Egedal kommune

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.