VVM for etablering af anlæg til behandling af nikkelpulver på Haldor Topsøe A/S, Frederikssund: Indkaldelse af idéer og forslag

20-09-2017

Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse inden projektet kan gennemføres.

VVM-pligt

Haldor Topsøe ønsker at opføre et anlæg til behandling af nikkel-pulver. Der vil blive etableret en ny tilbygning til det eksisterende produktionsanlæg på Linderupvej 2 i Frederikssund.

Miljøstyrelsen har vurderet, at etablering af anlægget og den nye produktionslinje er omfattet af bilag 1 listepunkt 6b i miljøvurderingsloven, og at projektet dermed er direkte VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af devirkninger på miljøet (VVM-redegørelse), som det nye anlæg kan have.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg
- Anmeldelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 4. oktober 2017. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller .