Miljøcenter Hasselø: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-09-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Miljøcenter Hasselø beliggende Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F..

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 7. september 2017 på Miljøcenter Hasselø beliggende Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F. i forbindelse med etablering af ny deponeringsenhed til mineralsk affald.

- Læs tilsynsrapporten for Miljøcenter Hasselø

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.