Miljøcenter Hasselø: Offentliggørelse af tilsynsrapport

13-09-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Miljøcenter Hasselø beliggende Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F..

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 17-08-2017 hos Miljøcenter Hasselø beliggende Gedser Landevej 22, 4800 Nykøbing F..

- Læs tilsynsrapporten for Miljøcenter Hasselø

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.