CMC BIOLOGICS A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-09-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos CMC BIOLOGICS A/S beliggende Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 06-07-2017hos CMC BIOLOGICS A/S beliggende Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg.

- Læs tilsynsrapporten for CMC BIOLOGICS A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.