Stigsnæs Kulhavn, Klaptilladelse

16-10-2017

Miljøstyrelsen har givet en 5-årig tilladelse klapning af i alt 50.000 m3 oprensningsmaterialer fra Stigsnæs Kulhavn på klapplads K_033_02 i Smålandsfarvandet. Klagefristen udløber den 13. november 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.