Kragenæs Havn Klaptilladelse

10-10-2017

Miljøstyrelsen har tilladt klapning af 4.000 m3 oprensningsmaterialer fra Kragenæs Havn på K_033_03 i Smålandsfarvandet nord for Kogrund. Klagefristen udløber den 7. november 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.