LEO Pharma – ny fabrik til fucidinproduktionen: Indkaldelse af idéer og forslag

27-10-2017

Flytningen af produktionen af fucidin til ny fabrik på fabriksområdet i Ballerup skal miljøvurderes (VVM). Der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering inden projektet kan gennemføres.

VVM-pligt

Projektet er omfattet af krav om miljøvurdering. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af, hvilke virkninger det vil have på miljøet (miljøkonsekvensrapport) at flytte produktionen af fucidin til en ny fabriksbygning på fabriksområdet i Ballerup.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 10. november 2017. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller