Brenntag Nordic A/S Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-10-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Brenntag Nordic A/S Strandgade 35, 7100 Vejle

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 07. september 2017 på virksomheden Brenntag Nordic A/S beliggende Strandgade 35, 7100 Vejle

- Læs tilsynsrapporten for Brenntag Nordic A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.