YARA Danmark Gødning A/S Vordingborg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-10-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos YARA Danmark Gødning A/S Vordingborg beliggende Brovejen 18, 4760 Vordingborg, .

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 05. oktober 2017 hos YARA Danmark Gødning A/S Vordingborg beliggende Brovejen 18 , 4760 Vordingborg,  .

- Læs tilsynsrapporten for YARA Danmark Gødning A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.