Danipharm A/S: Offentligørelse af tilsynsrapport

16-10-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danipharm A/S i Nibe.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27-09-2017 hos virksomheden Danipharm, Skalhuse 3, 9240 Nibe.

- Læs tilsynsrapporten for DANIPHARM A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.