ALK-ABELLÓ A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

13-10-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos ALK-ABELLÓ A/S beliggende Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 7. september 2017 hos ALK-ABELLÓ A/S  beliggende Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm.

- Læs tilsynsrapporten for ALK-ABELLÓ A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.