CP Kelco ApS: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-10-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos CP Kelco ApS beliggende Ved Banen 16, 4623 Lille-
Skensved.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 31-08-2017 hos CP Kelco ApS beliggende Ved Banen 16, 4623 Lille-Skensved.

- Læs tilsynsrapporten for CP Kelco ApS

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.