HJ Hansen Genvindingsindustri A/S, Odense: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-10-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos HJ Hansen Genvindingsindustri A/S, beliggende Havnegade 110, 5000 Odense C.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 9. august 2017 hos HJ Hansen Genvindingsindustri beliggende Havnegade 110, 5000 Odense C.

- Læs tilsynsrapporten for HJ Hansen Genvindingsindustri

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.