Kalvebod Miljøcenter (KMC) - Nordhavnsdepotet: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-10-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kalvebod Miljøcenter (KMC) - Nordhavnsdeponiet beliggende ved Nordsøvej 4, 2150 Nordhavn.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18-08-2017 på Kalvebod Miljøcenter (KMC) - Nordhavnsdeponiet beliggende ved Nordsøvej 4, 2150 Nordhavn.

- Læs tilsynsrapporten for Kalvebod Miljøcenter (KMC) - Nordhavnsdepotet

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.