Horsens Lystbådehavn, Klaptilladelse.

14-11-2017

Miljøstyrelsen har givet en 5-årig tilladelse klapning af i alt 25.000 m3 oprensningsmaterialer fra et område i Horsens Lystbådehavn på klapplads K_143_03 i Kattegat. Klagefristen udløber den 12. december 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.