Faxe Kalk Sejlrende, Klaptilladelse.

15-11-2017

Miljøstyrelsen har givet en 5-årig tilladelse til klapning af i alt 100.000 m3 oprensningsmaterialer fra sejlrenden til Faxe Kalk Havn på klapplads K_146_03 i Faxe Bugt. Klagefristen udløber den 13. december 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.