Supplerende notifikation fra Storbritannien om etablering af havvindmølleparken Horn Sea Three

20-11-2017

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænser modtaget supplerende notifikation fra Storbritannien om ændring af det planlagte trace for etablering af havvindmølleparken Hornsea Three ud for Storbritanniens kyst

Der gennemføres derfor en supplerende offentlig høring samt høring af berørte myndigheder og interesseorganisationer om projektet efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kort om projektet:

Vindmølleparken skal placeres i Nordsøen, ca. 120 km nord øst for Norfolk kysten og 160 km øst for Yorkshire Coast.

Parken vil bestå af op til 400 møller med en produktionskapacitet på op til 2.400 MW, med en max højde på 325 m over havoverfladen. Vindmølleparken omfatter også op til 3 offshore-overnatningsplatforme, 12 transformatorstationer, 4 konverterstationer, 4 boosterstationer og arraykabler. Elektricitet vil blive eksporteret fra vindmølleparken via eksportkabler, der strækker sig ca. 120 km nord øst for matrixområdet til Norfolk-kysten.

Selve notifikationen inkl. supplerende materiale kan ses i følgende dokumenter, hvor der også er link til projektets hjemmeside mv.

Følgebrev

Ansøgningsmateriale

Oversigtskort

Hvis du har bemærkninger til det fremlagte projekt, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer SVANA-137-00039 senest den 11. december 2017.

Miljøstyrelsen opgave i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de engelske myndigheder. Dit høringssvar skal derfor være skrevet på engelsk.