Offentlig høring af den engelske havvindmøllepark Norfolk Vanguard efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

08-11-2017

Den engelske Vattenfall og de engelske myndigheder har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at høre af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer om miljøkonsekvensvurderingen af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø for etablering af den engelske havvindmøllepark Norfolk Vanguard.

Projektet går ud på at etablere vindmøller på et havareal til en samlet produktion af 1.8 gigawatt(GW) ca. 47 km ud for den engelske Norfolk kysten i den sydlige del af Nordsøen.

Det følgebrev samt det ikke tekniske resume af miljøkonsekvensvurderingen kan ses her:

Følgebrev

Ikke-teknisk resumé af miljøkonsekvensvurderingen

Selve miljøkonsekvensvurderingen samt øvrigt materiale kan ses via følgende link:

https://corporate.vattenfall.co.uk/projects/wind-energy-projects/vattenfall-in-norfolk/norfolkvanguard/

Hvis du har bemærkninger til den fremlagte miljøkonsekvensvurdering (VVM), skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer SVANA-137-00038 senest den 3. januar 2018. I den forbindelse skal det oplyses, at høringsperioden følger de krav der er fastsat i dansk lovgivning, og er derfor længere end den frist, der fremgår af det engelske følgebrev.

Miljøstyrelsen opgave i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de engelske myndigheder.