Meddelelse af påbud til A/S Dansk Shell om oplysninger om MTBE

29-11-2017

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til A/S Dansk Shell beliggende Egeskovvej 265, 7000 Fredericia.
Klage skal være modtaget senest den 27. december 2017.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til A/S Dansk Shell beliggende Egeskovvej 265, 7000 Fredericia.

Med påbuddet skal A/S Dansk Shell afgive oplysninger om brug, opbevaring og spild af MTBE og produkter med indhold af MTBE på Raffinaderiet i Fredericia. 

- Læs påbuddet for A/S Dansk Shell

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Fremgår af afgørelsen.