Forlev Miljøanlæg Offentliggørelse af tilsynsrapport

29-11-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4 A, 4241 Vemmelev

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 13.10 hos Forlev Miljøanlæg på Vejlagervej 4A, Vemmelev.

- Læs tilsynsrapporten for forlev Miljøanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.