Danish Crown A/S, Sæby: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-11-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Crown A/S - Sæby beliggende Wenbovej 11, 9300 Sæby.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  25-09-2017 hos Danish Crown A/S - Sæby beliggende Wenbovej 11, 9300 Sæby.

- Læs tilsynsrapporten for Danish Crown A/S - Sæby

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.