Statoil Refining Denmark A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-11-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Statoil Refining Denmark A/S beliggende Melbyvej 17, Kalundborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 25. oktober 2017 hos Statoil Refining Denmark A/S.

- Læs tilsynsrapporten for Statoil Refining Denmark A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.