Statoil Refining Denmark A/S: Miljøgodkendelse

22-11-2017

Miljøstyrelsen har givet Statoil Refining Denmark A/S, Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af 2 stk. naturgasfyrede kedler.
Klage skal være modtaget senest den 20. december 2017.

Miljøgodkendelse

Med denne godkendelse får Statoil Refining Denmark A/S mulighed for at etablere 2 naturgasfyrede kedler til produktion af procesdamp på olieraffinaderiet.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.