Statoil Refining Denmark A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

22-11-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at Statoil Refining Denmark A/S kan etablere en rørledning til naturgas, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 20. december 2017.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs ansøgningen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.