Koppers Denmark: Offentliggørelse af tilsynsrapport

22-11-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Koppers Denmark beliggende Avernakke 1, 5800 Nyborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 22. september 2017 hos Koppers Denmark beliggende Avernakke 1, 5800 Nyborg.

- Læs tilsynsrapporten for Koppers Denmark

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.