K. B. Hanssons Metalstøberi ApS: Offentliggørelse af tilsynsrapport

22-11-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos K.B. Hanssons Metalstøberi beliggende Fælledvej 4, 9600 Aars. Vesthimmerlands Kommune.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 1. november 2017 hos K.B. Hanssons Metalstøberi beliggende Fælledvej 4, 9600 Aars, Vesthimmerlands Kommune.

- Læs tilsynsrapporten for K. B. Hanssons Metalstøberi ApS

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.