Klintholm Deponeringsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

21-11-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Klintholm Deponeringsanlæg beliggende på Klintholmvej 50, 5874 Hesselager.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 9. september 2017 på tilsyn på Klintholm Deponeringsanlæg – Klintholm Deponeringsanlæg er beliggende på Klintholmvej 50, 5874 Hesselager. Tilsynet omfattede hele anlægget.

- Læs tilsynsrapporten for klintholm Deponianlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.