Havbundssedimentdepoter langs Randers Fjord: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-11-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på de tre havbundssedimentdepoter langs Randers Fjord: Paderup Enge, Stånum Enge og Drastrup Kær.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 2. marts 2017 på:

- Havbundssedimentdepot - Randers, Paderup Enge
  beliggende Kristrup Engvej, 8960 Randers SØ

- Havbundssedimentdepot - Randers, Stånum Enge,
  beliggende Stånum Enge, Romalt, 8960 Randers SØ.

- Havbundssedimentdepot – Randers, Drastrup Kær,
   beliggende Kærvejen, Drastrup 8960 Randers SØ

- Læs den samlede tilsynsrapport for de tre havbundssedimentdepoter

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.