DanePork A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-11-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danepork A/S - St. Lihme beliggende Tørskindvej 19, 7183 Randbøl.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 12. oktober 2017hos Danepork A/S - St. Lihme beliggende Tørskindvej 19, 7183 Randbøl.

- Læs tilsynsrapporten for Danepork A/S - St. Lihme

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.