Kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords Energianlæg Aalborg: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse

13-11-2017

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet samt udkast til afgørelse for kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg i Aalborg Kommune.
Frist for indsigelser og bemærkninger: 8. januar 2018

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en VVM-redegørelse, der belyser de miljømæssige virkninger ved kapacitetsudvidelse af I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg i Aalborg Kommune. Baggrunden er, at I/S Reno-Nord har søgt om godkendelse til udvidelse af kapaciteten på anlægget Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst.

- Ikke-teknisk resume I/S Reno-Nord
- VVM-redegørelse I/S Reno-Nord
- Udkast til miljøgodkendelse I/S Reno-Nord

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 8. januar 2018. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller . Angiv venligst journalnummer MST-1274-00144.