CHR. HANSEN A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-11-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos CHR. HANSEN A/S beliggende Jernholmen 1, 2650 Hvidovre.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 21-09-2017 hos CHR. HANSEN A/S beliggende Jernholmen 1, 2650 Hvidovre. Tilsynet er udført i forbindelse med miljøgodkendelse af nyt frysetørret pakkeri og utilitybygning, samt anmeldelse af ny spraytørrer.

- Læs tilsynsrapporten for CHR. HANSEN A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.