Oudrup Deponi I/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-11-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Oudrup Deponi I/S beliggende Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11-10-2017 hos Oudrup Deponi I/S beliggende Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør.

- Læs tilsynsrapporten for Oudrup Deponi I/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.