Snaptun Fisk Export A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-11-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Snaptun Fisk Export A/S - Nordby Bugt Havbrug ved Samsø.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15-06-2017 hos Snaptun Fisk Export A/S - Nordby Bugt Havbrug ved Samsø.

- Læs tilsynsrapporten for Snaptun Fisk Export A/S - Nordby Bugt Havbrug ved Samsø

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.