HOFOR Amagerværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-11-2017

Miljøstyrelsen har været på basistilsyn på Amagerværket beliggende Kraftværksvej 37, 2300 København S.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 10. og 12. oktober 2017 været på tilsyn hos Amagerværket beliggende, Kraftværksvej 37, 2300 København S.

- Læs tilsynsrapporten for Amagerværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.