Høring af ansøgning fra NCC Industry A/S om udlæg af fællesområde og tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA, Sanden

21-03-2017

NCC Industry A/S meddeles hermed om høring af ansøgning om udlæg af fællesområde og tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA, Sanden.

Der søges om tilladelse til at indvinde op til 80.000 m3 sand, grus og ral årligt med en maksimal samlet indvinding på 800.000 m3 over en 10 årig periode.

Ansøgning og miljøvurdering kan ses her .

Høringsfristen er 30 dage fra offentliggørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Frist for bemærkninger udløber således d. 20 2017.

Bemærkninger bedes sendt til Miljøstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på