Nakskov Sejlrende, KLAPTILLADELSE .

01-03-2017

Miljøstyrelsen har givet Nakskov Havn en tilladelse til at klappe op til 245.000 m3 uddybnings- og oprensningsmaterialer fra sejlrenden på Klappladsen K_055_01A, vest for Tårs i Storebælt. Klagefristen udløber den 29. marts 2017.

Miljøstyrelsen har givet Nakskov Havn en tilladelse til at klappe op til 245.000 m 3 uddybnings- og oprensningsmaterialer fra sejlrenden på Klappladsen K_055_01A, vest for Tårs i Storebælt. Klagefristen udløber den 29. marts 2017.

Afgørelsen kan ses her

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. . Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.