Frederikshavn Havn, KLAPTILLADELSE .

22-03-2017

Miljøstyrelsen har givet Frederikshavn Havn en tilladelse til at klappe op til 54.000 m3 oprensningsmaterialer på Klappladsen K_163_04, i Kattegat. Klagefristen udløber den 19. april 2017.

Miljøstyrelsen har givetFrederikshavn Havn en tilladelse til at klappe op til 54.000 m 3 oprensningsmaterialer på Klappladsen K_163_04, i Kattegat. Klagefristen udløber den 19. april 2017.

Afgørelsen kan ses her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. . Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.