Oversigt over EMAS registrerede organisationer i Danmark

08-03-2017

Oversigt per 6. marts 2017

AFLD I/S (tidligere Renovationsselskabet ESØ 90 I/S og ESØ Deponigas A)

Albertslund Kommune

AVV I/S

ARC (Amager Ressource Center)

Bagsværd Jernhandel A/S

BK Jern Metal (Børge Kristiansen & Søn A/S)

Danlind A/S

Dansk Træemballage A/S

Dansk Træemballage A/S Stampen

Egetæpper A/S

European Environment Agency (EEA)

Fibervisions A/S

Forsyning Ballerup

Hotri Storkøkken A/S

Ingeniørforeningen, IDA

Johnsen Papir-Industri A/S

KEN storkøkken A/S

Knud E. Dan A/S

Miljøstyrelsen

MiljøTeam A\S

Odense Renovation A/S

Oluf Brønnum & Co A/S

RENO DJURS I/S

Renonorden A/S

Renosyd

Rosendahls A/S

Skjern Papirfabrik A/S

Strandbygaard Grafisk A/S

Tonny Frank Jensen''s Skrot & Miljø

Trafikselskabet Movia

Vandrens - Stigsnæs Industripark A/S

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

Vraa Dampvaskeri A/S

Zoologisk Have

Aalborg Portland A/S