Bogø Sejlrende, KLAPTILLADELSE .

27-03-2017

Miljøstyrelsen har givet Vordingborg Havne en 5 årig tilladelse til at klappe op til 1.000 m3/år oprensningsmaterialer fra sejlrenden til Bogø Havn på Klappladsen K_045_02, SØ for Farøbroen. Klagefristen udløber den 24. april 2017.

Miljøstyrelsen har givet Vordingborg  Havne en 5 årig tilladelse til at klappe op til 1.000 m3/år oprensningsmaterialer fra sejlrenden til Bogø Havn på Klappladsen K_045_02, SØ for Farøbroen. Klagefristen udløber den 24. april 2017.

Afgørelsen kan ses her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. . Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.