Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland: Offentliggørelse af tilsynsrapport

22-03-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland beliggende Tøndervej 3, 6520 Toftlund.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 14-12-2016 hos Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland beliggende Tøndervej 3, 6520 Toftlund.

- Læs tilsynsrapporten for Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.