Arla Foods Amba Brabrand Mejeri: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-03-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Arla Foods Amba Brabrand Mejeri beliggende Gjellerupvej 105, 8220 Brabrand.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 22. november 2016 hos Arla Foods Amba Brabrand Mejeri beliggende Gjellerupvej 105, 8220 Brabrand.

- Læs tilsynsrapporten for Arla Foods Amba Brabrand Mejeri

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.